Mer video footage från Andra Långdagen…

Jens Dohnut Dohnberg filmar gott snack i Göteborg hela tiden. Denna gången från Andra Långdagen, Shelta och vår efterfest på Kommersen…

Andra Långdagen from @JeezyJens on Vimeo.