Vår line-up utanför Shelta på Andra Långdagen.

liveshelta2013