Perfekt Flame.

Andra singeln från Flame´s kommande platta “Underdog (Pre Leak) som skall släppas någon gång nu i augusti. Kläder från Shelta och Kiano Beats på produktionen.