Different now.

När man påminns om hur jävla bra hip hop är…