Sneakers “R” Us…

Boooom… 17 lådor sneakers anlände just till the Shelta headquarters… Snart på webben