Café Publik 7-årsjubileum fredag & lördag!

Våra kära grannar och vårt andra hem Café Publik firar 7-år på fredag den 1:e och lördag den 2 februari. Grill på bakgården och klubb i gårdshuset bakom med två Shelta-DJ´s, en Sometimes-DJ och en från Koloni. O.S.A. på info@cafepublik.se eller gå in på Publik och hämta gratis biljett. Mer info på Café Publik´s blog här


Harald´s bilder från Café Publik´s fest på Andra Långdagen i maj förra året…