Adidas första leverans i år…

“La Marque Aux 3 Bandes” är ute tidigt i år. En gröning och en bruning.