Keps-varning på Shelta…

Nya alster från den Nya Eran. Bl.a Detroit, Yankees och en skinande Dodgers-kepa