Das EFX live @ Scratch Pustervik på tisdag…

Tviggedytvå liggedylegendariska kliggedykloakriggedyråttor giggedygästar Götebiggedyborg och Scratch tiggedytisdagen den figgedyfemtonde miggedymaj.

Das Efx @ Scratch Pustervik
Tisdagen 15 maj