Påfyllning på Nike Authentic B-Ball Belt…

Påfyllning, samt en ny färg av Nike´s B-Ball Belt tillverkat i riktigt basketboll-material… Make it bounce…